Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
19 април 2010 г.
Обществено обсъждане – Форум, за представяне на „Програма за местни инициативи на Община Свищов 2010 г.”

На 19-ти април в зала 1 на Общината се състоя първата форум-сесия за обществено обсъждане на граждански проекти, кандидатстващи за финансиране от Програма "Местни инициативи 2010" на Община Свищов.
На форума бяха представени първите 18 проектни предложения, внесени до момента в деловодството на общинската администрация след старта на Програмата в началото на март тази година.
Програмата за местни инициативи на Община Свищов съществува и се реализира успешно от 2003 година в града и кметствата от общината. Чрез нея от бюджета на Общината се финан¬сират малки граждански проекти. За един проект се допуска финансиране до 3000 лева. От вносителите на проекта се изисква 30% собствен принос и осигуряване на минимум 10% финансово участие.
За финансиране с проектни предложения могат да кандидатстват неправителствени организации или инициативни групи граждани, а планираните дейности по проектите трябва да са свързани най-общо с подобряването на жизнената среда.
Тази година в общинския бюджет са заложени 40 000 лева за фонда на Програмата - 20 000 лева за капиталови разходи в Поименния списък на Общината и 20 000 лева за текущи разходи.

За първи път тази година в процеса на селекцията на проектните предложения е включен т.нар. подход "Форум", добре познат в Свищов още от 2002 година. Ще бъдат проведени общо три кръга Форум-сесии, като организирането им бе възложено на сдружение "Бизнес Център Свищов", което има богат опит в сферата на публичните дискусии.

Нашата община има добри примери за реализирани Обществени Форуми. В периода 2002-2004 година по програмата на ШАРС бяха проведени и реализирани дванадесет форум сесии, като организатори бяха екипа на сдружението „Бизнес Център Свищов”. През 2005-та година Центъра стана член на партньорската мрежа по Програма "Форум", и получи лиценз за качество от Швейцарската агенция и ФРМС. Същата година съвместно с Община Свищов бе реализиран и така наречения „Квартален форум”, като общият брой на проектите, реализирани от тези инициативи бе над 30-десет. „Бизнес Центъра” е реализирал форуми и в Общините Белене, Левски, Попово, областите Ловеч, Шумен, Разград, Монтана и прочее, а за устойчивостта на проектите можем да споменем автобусните спирки в селата на Община Свищов (инициатива от Форума 2002-2004 г.) и Откритата сцена „Калето” – общоградски проект от „Квартален Форум 2006”.

Видео от събитието:
Снимки от събитието:

Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010Последни новини: