Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
11 май 2010 г.
Регионална кръгла маса по проблемите на професионалното образование

   Регионална кръгла маса под надслов „Уча, за да зная, уча, за да правя, уча, за да бъда- тенденции в развитието на професионалното образование” се проведе в Свищов на 11-ти май. Повод бе годишнината на Професионалната гимназия по лека промишленост и строителство в града.

   В рамките на кръглата маса ще бяха анализирани несъответствията между потребностите на пазара на труда и подготвените кадри със средно професионално образование. Представени бяха проектни проучвания за търсене на работна сила в региона и в трансграничния район България- Румъния. На срещата се дискутира необходимостта от повишаване на ефективността на взаимодействието между професионалните гимназии, работодателите и институциите, имащи отношение към професионалното образование. Обсъдени бяха възможностите на заинтересованите организации в региона за подобряване качеството на обучението на лица над 16 години за придобиване, разширяване и усъвършенстване на професионалната квалификация.

   Сред целите на срещата бе насърчаване на сътрудничеството с работодателите и тяхното участие в процеса на професионално обучение, както и определянето на регионални приоритети за развитие на продължаващото професионално обучение в контекста на ученето през целия живот.

   В кръглата маса взеха участие представители на МОМН, браншови организации на работодатели и Община Свищов, Дирекция „Бюро по труда”, както и представители на всичките професионални училища на територията на Общината.

   Модератор на кръглата маса бе г-н Петър Петров – изпълнителен директор на Сдружение „Бизнес Център Свищов”, което е и лицензиран Център за професионално обучение към НАПОО.

Видео от събитието:


Последни новини: