Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
4 ноември 2010 г.
Втори форум по Програма "Местни инициативи" отчете реализираните през годината проекти

   На 4 ноември в Зала 1 на Община Свищов се състоя Обществен форум за отчитане на проектите, реализирани по Програма "Местни инициативи" за 2010 година.

   Във форума участваха координаторите на проектите и представители на Ръководния комитет, който оценява проектните предложения, кандидатстващи за финансиране пред Програмата. Модератор бе Петър Петров - изп. директор на Сдружение "Бизнес Център Свищов".

В началото всички присъстващи бяха приветствани от кмета Станислав Благов, който поздрави координаторите за реализираните проектни инициативи.

    Всеки от координаторите представи изпълнението на своя проект, като разказите бяха визуализирани със снимков материал, показан на екрана на мултимедията в залата.

    През 2010 година в общинския бюджет бяха заделени 40 000 лева за изпълнение на граждански проекти по Програмата за местни инициативи. Официалният старт на изпълнението й бе даден на 1 март с публикуване на обявата за набиране на проектни предложения от граждани и неправителствени организации. За около месец в деловодството на Общината бяха внесени 18 проектни предложения.

На 19 април се състоя Обществено обсъждане, на което вносителите на проектите имаха възможност да представят и защитят своите проектни предложения пред членове на Ръководния комитет на Програмата, общински съветници, представители на общинската администрация, граждани и медии.

    На 22 април заседава Ръководния комитет на Програма "Местни инициативи" и въз основа на оценката на неговите членове и проведеното обществено обсъждане, председателят на Комитета заместник-кметът Емил Димитров внесе предложение в Общинския съвет за финансиране на 13 проекта.

    С Решение № 890 от 29.04.2010 година, Протокол № 55 на Общински съвет – Свищов предложените 13 проекти бяха одобрени за финансиране с общо 27 012 лева, от които 8 174 лева за капиталови разходи и 18 838 лева за текущи разходи.

    Четири от проектите бяха реализирани в селата Ореш, Царевец и Совата, а останалите – на територията на град Свищов.

    Поради финансовата криза и неизпълнението на собствените приходи в бюджета на Общината, бе уточнено, че вторият етап за реализиране на Програмата през 2010 година е отменен. Програмата обаче ще продължи да се осъществява през следващата година.

 • Изтеглете печатните материали от събитието

  Видео от събитието:
  Снимки от събитието:

  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010
  Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 Обществено обсъждане - Форум на ПМИ Свищов 2010 • Последни новини: