Бизнес център Свищов
 
Архив на новините по години:

 
30 януари 2011 г.
Семинар за промените в ДОО ще се проведе на 1-ви февруари в Бизнес Центъра

ПЛEВНЕЛИЕВ ООД организира в гр. Свищов на 01.02.2011 г.

СЕМИНАР НА ТЕМА:
ПРОМЕНИ И ОСОБЕНОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И ПРАКТИКАТА ПО ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ПРЕЗ 2011 г.
Лектор: ИВАН КАРАНОВСКИ, главен методолог на НОИ
Място и дата на провеждане: гр. Свищов, Бизнес център "Свищов", ул. „Димитър Хадживасилев", № 2 /в сградата на читалището/, 01. 02. 2011 г. от 9.00 - 16.00 ч.

Основни теми:
  • Промени в ДОО, произтичащи от ЗБДОО за 2011 г., промени в КСО и в наредбите по прилагането му и правото на пенсия.
  • Осигурителни вноски, осигурителен доход и осигурителен стаж - промени и особености.
  • Кръг на осигурените лица - промени. Възникване, прекъсване и прекратяване на осигуряването. Осигуряване на медицински специализанти, морски лица и др.
  • Осигуряване на самоосигуряващи се лица - промени. Диференциране на минималния осигурителен доход. Окончателен размер на осигурителния доход. Осигуряване на работещите без трудов договор.
  • Особености в осигуряването по договори за управление и контрол и на съдружниците.
  • Промени в регистъра за осигурените лица /Наредба N Н-8/ и в регистъра на трудовите договори /чл. 62 от КТ и Наредба N 5/
  • Обезщетение при бременност и раждане и за отглеждане на малко дете. Промени и особености.
  • Обезщетение при временна неработоспособност - промени и особености. Възнаграждението по § 22 от т.1 от ПЗР на КСО.
  • Обезщетение при работа по график и при осигуряване на повече от едно основание.
  • Промени в правилата за приложимо законодателство /Регламент 883/04/. Основни положения.
Дневен ред /8 уч. часа/:
Семинар: 9.00 10.30;10.45 - 12.15;13.00- 14.30;14.45 - 16.00 Кафе паузи: 10.30-10.45; 14.30- 14.45 Обяд : 12.15-13.00
Такса за участие: 90.00 лв. "ПИБ",АД, "Плевнелиев -ООД" IBAN: BG67 FINV 9150 10ВG N0L6 L2; ВIС: FINV BGSF Таксата включва: семинарни занятия, 2 кафе-паузи, работен обяд
! Необходима е предварителна заявка за участие:
Mtel: 0884 57 22 20; VivaCom 0878 87 19 05; GloBul 0893 299 6573; 0631/4 33 03;e-mail: plevneliev_ltd@abv.bg
Последни новини: