Бизнес център Свищов
 
ДИРЕКТОРИИ
 
   
 
нп организации
 
   
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ:
 • Сдружение "Съвет по туризъм - Свищов"
  уеб-страница www.visitsvishtov.com, и-мейл info@visitsvishtov.com
 • Младежки образователен център "Щастливеца"
  min_inc@abv.bg
 • Сдружение "Земя завинаги"
  уеб-страница www.earthforever-bg.org
  spirov_sv@abv.bg, earthforever_sv@abv.bg, earthforever_sv@mail.bg
 • Регионален център за малки и средни предприятия
  уеб-страница www.svishtov.com/sme,
  sme-sv@bulmedia.com, sme@svishtov.com
 • Българско дружество за защита на птиците – клон Свищов
  уеб-страница www.bspb.org
  svishtov@bspb.org
 • Сдружение "Еврорегион Дунав – юг"
  obshtina@svishtov.bg
 • Асоциация на дунавските общини "Дунав"
  уеб-страница www.adrm.hit.bg
 • Дунавски център за обучение и развитие
  уеб-страница dctd.hit.bg
 • Международна фондация "Алеко Константинов"
  obshtina@svishtov.bg dctd@svishtov.com
 • Фондация "Ценов"
  уеб-страница www.uni-svishtov.bg/intranet/ftsv/
 • Фондация "Димитър Хадживасилев"
 • Сдружение "Балкански младежки форум"
  mochkova@abv.bg obshtina@svishtov.bg
 • Българска стопанска камара – клон Свищов
 • Сдружение "Българката - Европейска жена"
  toni_fer@mail.bg, alex_oasis@abv.bg

  НАСТОЯТЕЛСТВА:


 • Читалищно настоятелство при Първо българско читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови"
  уеб-страница www.pbc-svishtov.org
  office@pbc-svishtov.org, pbc@svishtov.com
 • Училищно настоятелство при СОУ "Николай Катранов"
  sou_katranov@svishtov.com
 • Училищно настоятелство при ОУ "Филип Сакелариевич"
  sacelarievich@mail.bg
 • Училищно настоятелство при СОУ "Алеко Константинов"
  sou_aleko@svishtov.com
 • Училищно настоятелство при СОУ "Цветан Радославов"
 • Училищно настоятелство при СОУ "Димитър Благоев"
  blagoev@svishtov.com
 • Училищно настоятелство при СПТУ по ЛПС "Пеньо Пенев"
  sptu-lps@svishtov.com
 • Училищно настоятелство при ТИХ "Проф. д-р Асен Златаров"

  МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ:


 • Сдружение "Младежки консултативен съвет" Сдружение "Младежки консултативен съвет"
  уеб-страница www.svishtov.com/mks/
  i_plamenov@abv.bg, mks_svishtov@yahoo.com
 • Национална асоциация на студентите икономисти (AIESEC) – клон Свищов
  aiesec@uni-svishtov.bg
 • Младежки клуб "България и Европа"
 • Клуб "Млад огнеборец"

  СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДРУЖЕСТВА:


 • Сдружение "Оцеляване"
 • Студентско туристическо дружество "Академика"
 • Туристическо дружество "Алеко Константинов"
 • Сдружение "Фен-клуб ЦСКА"
 • Сдружение "Фен-клуб Академик"
 • Ловно сдружение "Сокол"
 • Клуб на мотористите
 • Ловно сдружение "Ястреб"
 • Туристическо дружество "Свилоза"
 • СКДД "Академик"
 • Спортен клуб "Джудоспорт"
 • БК "Академик"
 • Баскетболен клуб "Олимпиец"
 • СКТМ "Академик"
 • ТК "Академик – 2001"
 • Спортен клуб по лека атлетика "Нове"
 • Хандбален клуб "Нове"
 • КК "Алеко"
 • Спортен клуб по волейбол "Волейбол"

  БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ:


 • Благотворително женско дружество "Съгласие"
 • Сдружение "Промоци – България – Холандия"
  promo-sv@mail.com
 • Ротари клуб – Свищов
 • Ротаракт клуб – Свищов
  rotaract@svishtov.com
 • Фондация "Партенери"

  ДРУГИ:


 • Национален граждански комитет за защита на АЕЦ - Козлодуй – клон Свищов
 • Сдружение "Български избиратели"
 • Културен клуб на пенсионера "Щастливеца"
 • Дружество на инвалидите – клон Свищов
 • Общински комитет "Васил Левски" към фондация "Васил Левски"
  sacelarievich@mail.bg
 • Граждански форум "Свободно слово" - клон Свищов
 • Сдружение "Абагар – Ореш" – село Ореш, община Свищов
 • Съюз на учените в България – клон Свищов
 • Съюз на българските журналисти – клон Свищов
  dunavskodelo@abv.bg
 • Сдружение за закрила на деца в риск "Грижа"
  care@svishtov.com
 • Общински комитет на Българския червен кръст
 • Сдружение "Здраве за всички" – клон Свищов
 • Съюз на българските учители – Свищов
 • Клуб на младите преподаватели и научни работници
 • Болнично настоятелство при МБАЛ – Свищов
  mbal@svishtov.com
 • Българския антифашистки съюз – клон Свищов
 • Екогласност – клон Свищов
 • Национален граждански форум "Българка" – клон село Ореш, община Свищов
 • Българо-руско сдружение за приятелство и сътрудничество с Русия и народите от ОНД