БЦ Свищов - За нас/Контакт

[+] Структура

[+] Екип

[+] Партньори

[+] За контакт


 
 
 
 
 
 

 

 

Партньори


Местни:

[+] Община Свищов

[+] Дирекция "Бюро по труда" - Свищов

[+] Първо Българско Читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови"

[+] Сдружение "Земя завинаги"

[+] БДЗП клон Свищов

[+] Академичен компютърен център

[+] Съвет по туризъм - Свищов

[+] Еврорегион "Дунав ЮГ"

[+] Исторически музей СвищовНационални:

[+] Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS"

[+] Националната мрежа за бизнес развитие

[+] Фондация за реформа в местното самоуправление

[+] Сдружение "Болкан Асист"

[+] Проект "Устойчиво развитие на селските райони"

[+] Проект "Възможности 21"

[+] Сдружение "ДA!"

[+] Агенция за аграрна информация и иновации - Велико Търново

[+] Център за бизнес и информация - Велинград


Международни:

[+] Програма на ООН за развитие

[+] Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество