БЦ Свищов - Проекти[+] Обществен Форум Свищов 2002

[+] Информационно осигуряване на селата

[+] Възстановяване на спирките в селата

[+] Съвет по туризъм Свищов

[+] Квартален Форум Свищов 2005

[+] Обществен Форум Белене 2006[+] Проект ALAVA

 

Програма Форум

"Възстановяване на спирките в селата"

    Проекта предвижда частично подобряване на инфраструктурата в селата чрез възстановяване на автобусните спирки; Развиване на потенциала за изпълнение на проект "на място" чрез формирането на гражданска неформална група на кметовете и кметските наместници и делегирането на изпълнението на проектните дейности от тях.
    Община Свищов е съставена от един град и 15 села. В повечето села автобусният транспорт няма алтернатива. Идеята, предложена от кметовете и кметските наместници е местата, където преди е имало спирки, да се възстановят, ремонтират и да се поставят модерни навеси, каквито има вече на няколко места в Свищов.
    При обсъждането на идеята работната група реши да разшири въздействието на проекта, като инициира създаването на гражданска неформална група от кметовете, която изцяло ще изпълни проектните дейности на място. Така кметовете ще придобият опит от управление и изпълнение на проектни дейности при формиране на гражданско сдружение, и ще се научат работят в екип, изпълняващ и отчитащ резултати от проект.


    
  В края на проекта постигнахме :

    
    
    
      
          В края на проекта, на 11-ти октомври 2004 бе организирана конференция-обучение на тема "Проекти в Община Свищов 2000-2004 година"

    В обръщението си към участниците кметът Станислав Благов приветства инициативата на Бизнес центъра за популяризиране на реализираните на територията на общината проекти в последните пет години. Той заяви, че колкото и добра да бъде една управленска политика, не се ли представи пред обществеността, постигането на целта би било проблематично, и затова не може да бъде безразличен към инициатива, която привлича част от неправителствения сектор, явяващ се като проекция на гражданското общество в общината. По време на семинара Ръководител екип на Бизнес центъра Петър Петров представи осъществените проекти по ПРООН. Реализирани са проектите "Читалища", "Ен-Ефект", "Възможности 21 век", "Красива България", "Заетост чрез подкрепа на бизнеса -JOBS" и Стратегия за устойчиво развитие на Общината.
Презентация на реализираните "Читалищни проекти и партньорство с Общината" в ПБЧ направи зам.- кметът и председател на УС на настоятелството Пламен Александров . Той определи като неустойчив в бъдещето пилотния проект "Интернет център и WEB-библиотека" и припомни, че по проекта "Възможности 21 век" бе изграден Център за обучение и информация, прераснал в Бизнес център, а по третия проект бяха освежени фасадата и фоайето на читалището

       
       

"Красива България" в Свищов - обекти, етапи, възможности за кандидатстване" бе представена от зам.- кмета инж. Станислав Димитров . Той поясни, че за обновяване на историческото наследство на града, през 2002 г. общината е изразила официалното си желание за сътрудничество с проект "Красива България". През 2003 г. по проекта бяха включени храм "Света Троица" и възстановяване на градската градина, а през 2004 г. в ход са проектите "Довършване реставрацията на камбанарията на храм "Св. Троица" и реконструкцията на площад "Алеко" на обща стойност 170 000 лева, като 50 % от нея се осигуряват от бюджета на общината.
Стоян Парашкевов , директор на общинската дирекция "АПИО", представи програмата за местни инициативи на Община Свищов.
Мая Кръстева от сдружение "Болкан Асист" представи програма "Обществен форум", отчете конкретните резултати и предложи 14 препоръки -11 към общинската администрация и по една към образователното и спортното министерства и медиите. Тя говори за бъдещата работа на форума по 12-те финансирани проекта и подчерта факта, че този форум в града ни е първият в България, в който на работна маса са участвали и кметове на населени места от общината.
Тодор Младенов от Фондация за реформа в местното самоуправление направи кратко обучение за етапите и стъпките в работата по проекти, и запозна участниците с проекти и инициативи на ФРМС в областта на местното самоуправление.
Във форума участваха и представители на Бюрото по труда, РЦМСП, сдружение "Земя Завинаги", БДЗП и други.