Бизнес център Свищов

Архив на обученията
по години:


Лицензия № 200312111

Лицензия № 200312111   Лицензия № 200312111


Удостоверение за професионално обучение

Удостоверение за професионално обучение   Удостоверение за професионално обучение

7 май 2008 г.
Компютърно обучение

Компютърно обучение вечерна форма стартира на 7-ми май в Бизнесцентъра. Обучението е с продължителност 70 учебни часа, разпределени в три седмици. Часовете започват в 17:30 ч. в след работно време
Windows XP, MS Word и MS Exel са основните предмети, залегнали в учебната програма. В края на обучението, след полагане на изпит участниците ще получат Удостоверение за професионално обучение.
Цената на курса е 120 лева, като тя може да се внесе и на части.


Последни обучения: