Бизнес център Свищов

Архив на обученията
по години:


Лицензия № 200312111

Лицензия № 200312111   Лицензия № 200312111


Удостоверение за професионално обучение

Удостоверение за професионално обучение   Удостоверение за професионално обучение

17 септември 2008 г.
Българо-румънски проект "Професионално израстване в общественото хранене"

Камарата за търговия, индустрия и земеделие – Телеорман, Румъния, съвместно с партньорите си – Бизнес център Свищов, България и Румънската бизнес школа към Индустриално-стопанските камари – филиал Телеорман, Румъния, проведоха официално връчване на сертификатите на курсистите, участвали в обучение по проекта „Професионално израстване в общественото хранене”, финансиран от Програма ФАР 2005 – Трансгранично сътрудничество Румъния – България, по договор RO 2005/017-535.01.01.11. Церемонията бе на 17-ти септември 2007 г. от 14:00 часа в залата за обучение на Бизнес център Свищов

Проектът имаше за главна задача подпомагане на устойчивото икономическо развитие на пограничния регион, представляван от областите Телеорман – Румъния и Велико Търново – България с цел да се намали периферния облик чрез засилване на трансграничното коопериране в областта на професионалното обучение и по-специално - развитие в общи и еднакви професии.

Резултати от проекта:
  • 100 обучени лица, от които 40 (10 с българско гражданство) по начален курс „готвач” и 60 лица (с румънско гражданство) по квалификационния курс „работник в системата на прехраната”;
  • 10 лица ще бъдат назначени за 6 месеца на работа след завършване на курса;
  • създаване на трансгранично сдружение на работещите в общественото хранене.
Проекта се реализира в периода септември 2007 – септември 2008.

Обучението на участниците от българска страна се проведе през юни месец в град Александрия, а дипломите им бяха връчени през септември в Свищов. Това са първите 10 междонародни дипломи, които "Бизнес Център Свищов" връчва на български граждани.

Снимки от проекта:
Снимки от проекта Снимки от проекта
Снимки от проекта Снимки от проекта
Снимки от проекта Снимки от проекта
Снимки от проекта Снимки от проекта
Последни обучения: