Бизнес център Свищов

Архив на обученията
по години:


Лицензия № 200312111

Лицензия № 200312111   Лицензия № 200312111


Удостоверение за професионално обучение

Удостоверение за професионално обучение   Удостоверение за професионално обучение

2 юни 2008 г.
Професионално обучение "Растениевъд" в с. Овча Могила

На 02.06.2008 стартира квалификационно обучение- „Растениевъдство”, специалност „Растениевъдство” част от професия „Растениевъд” с продължителност 300 учебни часа.

Квалификационният курс е дневна форма на обучение, и се провежда в с. Овча Могила. В групата са 10 безработни лица от селото, а партньор в обучението е СУПЦ "Св. Кл. Охридски" с. Овча Могила

Курса приключи на 08.08.2008 година. Бе осигурен трудов договор за стажуване на трима курсисти.


Последни обучения: