Бизнес център Свищов

Архив на обученията
по години:


Лицензия № 200312111

Лицензия № 200312111   Лицензия № 200312111


Удостоверение за професионално обучение

Удостоверение за професионално обучение   Удостоверение за професионално обучение

1 януари 2010 г.
Съобщение относно обученията през 2010 г.

Поради независещи от нас причини Центъра за професионално обучение временно преустановява провеждането на обучения, считано от началото на настоящата година.

При промяна в обстоятелствата, своевременно ще публкуваме информация, свързана с организиране на курсове и обучения за придобиване на професионална квалификация.

Екипа на ЦПО към Сдружение "Бизнес Център Свищов"


Последни обучения: