БЦ Свищов - Предлагани обучения


Лицензия № 200312111

Лицензия № 200312111   Лицензия № 200312111


Удостоверение за професионално обучение

Удостоверение за професионално обучение   Удостоверение за професионално обучение


Бизнес център Свищов е член на Microsoft IT Academy Program

Microsoft IT Academy Program

    С лицензия №200312111 от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), издадена на Центъра за професионално обучение към "Националната мрежа за бизнес развитие" на центровете по проект JOBS Бизнес Център Свищов може да извършва професионално обучение в следните направления:

 1. "Техник-животновъд"
  1.1. Специалност "Пчеларство и бубарство"

 2. "Сътрудник в малък и среден бизнес"
  2.1. Специалност "Малък и среден бизнес"

 3. "Оператор на компютър"
  3.1. Специалност "Текстообработване"

 4. "Офис-секретар"
  4.1. Специалност "Административно обслужване"

 5. "Шивач"
  5.1. Специалност "Шивачество"

 6. "Готвач"
  6.1. Специалност "Производство на кулинарни изделия и напитки"

 7. "Сервитьор-барман"
  7.1. Специалност "Обслужване на заведения за обществено хранене"

 8. "Хлебар-Сладкар"

 9. "Заварчик", "Стругар", "Шлосер"

 10. "Социален работник"

 11. "Строител", "Строител-монтажник", "Монтаж на ВиК мрежи"

 12. "Растениевъд", "Фермер", "Животновъд", "Озеленител"
   За повече информация свържете се с нас на телефон 0631/60-371, или на електронна поща bc@svishtov.org.


Предстоящи обучения - 2006 година:

 • Обучение по компютърна грамотност и информационни технологии - 240 часа (начало - м. октомври 2006 г.)

 • Курс "Офис секретар" - 300 часа (начало - м. октомври 2006 г.)


Текущи обучения - 2006 година:

Приключили обучения - 2006 година:2005 година2004 година