БЦ Свищов - Услуги


 


    Бизнес център Свищов насърчава, подпомага и съдейства на целевите    групи в региона чрез следния обхват от дейности:

           
          Финансов лизинг:

  За начинаещи и действащи фирми
 • Максимален размер - 25 000 лв.
 • Срок на погасяване - 36 месеца
 • Гратисен период - 6 месеца

  Започнете с лизинг за безработни
 • Максимален размер - 5 000 лв.
 • Срок на погасяване - 48 месеца
 • Гратисен период - 6 месеца

         
Работа с местни партньори:
 • Форум за местно икономическо развитие
 • Организиране на кръгли маси по актуални теми
 • Срещи с други неправителствени организации

  
          Създаване на сдружения:
 • Земеделски производители
 • Маркетингови групи
 • Производствени групи

          Дейности на информационния           център:
 • Интернет услуги
 • Разработване на WEB-страници, брошури, рекламни материали - листовки 

 

 

 

 

 


 


           
           Работа със занаятчии:

 • Съдействие при реализацията на произведените изделия
 • Организиране и участия в базари и изложения;
 • Изработка на брошури, бюлетини, плакати;
 • Създаване на WEB-страници

          
Бизнес услуги:
 • Технически услуги
 • Информационни услуги
 • Консултантски услуги
 • Изработване на бизнес планове
  
          Обучения:
 • "Започни собствен бизнес"
 • "Започни собствен туристически бизнес"
 • Бизнес планиране по финансовата схема
 • Бизнес планиране на малка фирма
 • Мениджмънт и маркетинг на малка фирма
 • Компютърна грамотност за начинаещи и напреднали
 • Работа с Интернет
 • Езикови курсове
 • Според интереса на клиентите
 • Мотивационно обучение

         Електронни услуги:
 • Разработка и поддръжка на интернет-страници
 • Презентационни дискове
 • Мултимедийни презентации и клипове
 • Електронни публикации  Туристически услуги:


 • Туристически пакети.
 • Туристическа информация