БЦ Свищов - Услуги
 

Услуга

Цена/мярка

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Копирна услуга – чернобяла

- А4 – едностранно

- А4 – двустранно

- A4 – едностранно (цветен лист)

- А4 – двустранно (цветен лист)

- A4 – едностранно (цв. картон)

- А4 – двустранно (цветен картон)

- А3 - едностранно

- А3 – двустранно

- А3 - едностранно (цветен лист)

- А3 - двустранно (цветен лист)

 

0.06 лв.

0.10 лв.

0.10 лв.

0.15 лв.

0.16 лв.

0.20 лв.

0.12 лв.

0.20 лв.

0.25 лв.

0.35 лв.

Копирна услуга – цветна – А4

- с цветни елементи до 30%

- с цветни елементи до 50%

- цветно над 50%

 

0.50 лв. / стр.

1.00 лв. / стр.

2 .00 лв. / стр.

Печат на лазерен принтер –

черно-бял А4

0.15 лв./ стр.

 

Печат на цветен принтер – А4

- с цветни елементи до 30%

- с цветни елементи до 50%

- цветно над 50%

 

0.30 лв./ стр.

1.00 лв./ стр.

2.00 лв./ стр.

Печатна услуга – цветна – А3

- с цветни елементи до 50%

- цветно над 50%

 

2.00 лв./ стр.

4.00 лв./ стр.

Набор текст

+ принтиране

0.50 лв./ стр.

0.60 лв./ стр.

Изпращане на e-mail

0.20 лв./ бр.

Ламиниране (А4)

1.00 лв./ бр.

Подвързване с PVC спирала

1.50 лв.

РЕКЛАМА

Изработка на визитки

- картон, черно-бели

- картон, цветни

  -- цвят до 50 %

  -- цвят над 50 %

- спец. картон за визитки ч-бели

- спец. картон за визитки цветни

  -- цвят до 50 %

  -- цвят до 50 %

 

0.05 лв. / бр.

 

0.12 лв. / бр.

0.22 лв. / бр.

0.12 лв. / бр.

 

0.20 лв. / бр.

0.30 лв. / бр.

Изработка на баджове

2.00 лв./ бр.

Покана

- А5, черно-бяла, цв. картон

- А5, цветна до 50 %

 

0.15 лв./ бр.

0.50 лв./ бр.

Грамота

- картон, цвят до 50 %

- картон, цвят над 50 %

 

1.00 лв./ бр.

2.00 лв./ бр.

Изработка на рекламни материали

- брошури, дипляни, календари и др

 

по актуалната оферта

Цветен печат върху дискове на клиента- CD-R, DVD+R, DVD-R

- с наш CD-R, DVD+R, DVD-R

1.00 лв. / диск

2.00 лв. / диск

Реклама в интернет

Съгласно тарифите на съответния сайт

ФАКС УСЛУГИ

Изпращане на факс в страната

0.60 лв./ стр.

Изпращане на факс в чужбина

- Европа

- извън Европа

 

3.00 лв./ минута

5.00 лв./ минута

Получаване на факс

0.20 лв. / стр.

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ

Сканиране

- сканиране и изпращане на e - mail

- СКАНИРАНЕ НА НЕГАТИВ

0.20 лв. / бр.

0.30 лв. / бр.

0.40 лв. / бр.

Компютърни презентации

- в зависимост от сложността

 

Цените започват от 0.30 лв./ слайд

Изработка на интернет-страници

- тип “лична” (до 5 MB , 5 подстраници, с включен годишен хостинг, видимост в чужбина)

- 60.00 лв.

- - цена на актуализация–10 лв.

- тип “фирмена” (до 10 MB , 10 подстраници, електронна пощенска кутия, включен годишен хостинг)

- 120.00 лв.

- цена на актуализация–20 лв.

- тип “корпоративна” - по заявка на клиента

- по договаряне

- копиране /запис на информация на клиента на CD-R

- копиране /запис на информация на клиента на DVD носител


1.00 лв./ диск

1.50 лв./ диск

ЦИФРОВО ЗАСНЕМАНЕ

Дигитална снимка

0.30 лв. / бр.

Разпечатване на снимки

-10/15

-A4

 

1.00 лв./ бр.

4.00 лв./ лист

Дигитализиране и компютърна обработка на видеоматериал на CD и DVD - video

0.15 лв./ минута

- Запис на мероприятия на CD , DVD - video и VHS

- Дигитален монтаж на снимки и видео

 

По договаряне

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

Консултация по изработване на документи за лизинговата схема по проект JOBS

- за безработни

- 20.00 лв.

 

- безплатно

Изработване на бизнесплан към ГФМК

40.00 лв.

Консултации при изработване на документи за кандидатстване по програми и проекти

По договаряне

 

Изготвяне на документи за кандидатстване пред банка за кредит

60 лв. + 0,5% от одобрената сума

Обслужване на такси по придобиване на лизинг

- нотариална заверка на подпис за съгласие за вписване в ЦРОЗ

- такса вписване в ЦРОЗ

 

- 6.00 лв.

- 60.00 лв.

При закупуване на втора употреба актив се заплаща:

- оценка от Лицензиран оценител

- такси по прехвърляне на собственост

- при закупуване на МПС – данъци и такси за придобиване на МПС

Съгласно тарифите

Застраховка на закупените активи

Други консултации

По договаряне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услуга

Цена/мярка

ОБУЧЕНИЯ

Курс "Компютърна грамотност и информационни технологии" - 70 часа

Издава се удостоверение за владеене на Microsoft Windows XP, Word, Excel и Internet!

80.00 лв.

Индивидуално компютърно обучение по заявка на клиента (модул 20 часа)

40.00 лв.

Обучение на работници и служители по заявка на клиента

         По договаряне

ИНФОРМАЦИЯ

Информация – предоставяне на информация или копие на магнитен носител

0.50 лв./ страница

Търсене на информация в интернет

2.00 лв./заявка

Намиране на оферта

2.00 лв./ брой

НАЕМ*

Наем на зала

20 лв./час

120 лв./ден

+ Презентационна техника, озвучаване

+ 10 лв./час

Отстъпки: при договор за поредица мероприятия с продължителност над месец

до 30% от наемната цена

Наем на презентационна техника**

- мултимедийни презентации (мултимедийни прожектор, лаптоп, екран, видео / DVD + озвучение , шрайбпроектор)

- само мултимедиен прожектор

- само шрайбпроектор

- флип - чарт борд/екран

* Наемните цени са за мероприятия извън помещенията на Бизнес центъра. Техниката задължително се обслужва от специалист от Бизнес център Свищов.

 

 

- 20 лв./час

- 15 лв./час

- 6 лв./ час

- 10 лв./ден

 

  * Забележка : при провеждане на мероприятия в извънработно време цените за     всички услуги се увеличават с 50 % .
    В почивни дни увеличението е 100 %.
    За други услуги, непосочени в тарифите, цените са по договаряне.

    Тарифите са в сила от 01.07.2006 г. Бизнес център Свищов си запазва правото за  промени в настоящите тарифи и условия без предварително уведомление.

    Всички цени са с включен ДДС.