БЦ Свищов - За нас
 
ОТЧЕТИ
 
   
   
   
  "Бизнес център Свищов " е сдружение с нестопанска цел, създадено по проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса - JOBS", което със законни средства подпомага развитието на малкия, средния и фамилния бизнес в региона на община Свищов.

  "Бизнес център Свищов" е приемник на " Център за обучение и информация ", който е създаден в изпълнение на "Местен дневен ред 21" на община Свищов с подкрепата на проект "Възможности 21" към Програмата на ООН за развитие и в сътрудничество с Първо Българско Читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови".

  Учредители на "Бизнес Център Свищов" са Община Свищов, "Колеж по икономика и управление Свищов", "Регионален център за малки и средни предприятия", "Бюро по труда Свищов", "Булбанк" АД - Свищов, ПБЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови", "Общински център за обучение и информация", "Деми - Еридан" ЕООД, и представители на "Агенция за регионално развитие - Велинград" и проект "Възможности 21" на ПРООН.
  "Бизнес център Свищов" е сдружение с нестопанска цел, което има за мисия със законни средства да подпомага развитието на малкия и средния бизнес в региона на град Свищов, да съдейства за генериране на нови идеи, обмяна на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване нивото на безработицата в региона, да подпомага неправителствения сектор и да създава благоприятни условия за неговото развитие.
  Целите на сдружението са: да подпомага и насърчава развитието на местната икономика, насърчава развитието на предприемачеството в региона на Община Свищов, да подпомага безработните, социално слабите, на инвалидите или лицата нуждаещи се от грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация, и други цели, определени със закон.

  Центърът разполага с:
  • Зала за обучения - многофункционална зала с капацитет 35-40 места, озвучаване, мултимедиен проектор, екран, флипчарт, бяла дъска, достъп до интернет, климатик;
  • Зала за преговори с капацитет до 10 човека, телефон, факс, достъп до интернет;
  • Фронт офис с необходимата техника за копиране, сканиране, филмиране и фотографиране, достъп до интернет
Зала за обучения:
Зала за обучения Зала за обучения Зала за обучения Зала за обучения
Зала за обучения Зала за обучения Зала за обучения Зала за обучения
Зала за обучения Зала за обучения Зала за обучения Зала за обучения
Зала за обучения Зала за обучения Зала за обучения Зала за обучения


Зала за преговори:
Зала за преговори Зала за преговори
Зала за преговори Зала за преговори


Фронт-офис:
Фронт-офис: Фронт-офис:
Фронт-офис: Фронт-офис: